ensiapikorttikoulutus, ensiapukorttikoulutus, ensiapukortti, ea, hätäea

TUOTEKUVAUS

Koulutuksen tuottaja on Treko Oy (2798019-2). Trekon verkkomuotoinen ensiapukoulutus on helppo, joustava ja kustannustehokas. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutuksia on eritasoisia: HätäEnsiApu 4, EnsiApu 8, EnsiApu 16 ja EnsiApu2 16.

 

KENELLE KOULUTUS ON SUUNNATTU

Jokaisen kansalaisen olisi hyvä osata auttaa onnettomuustilanteessa tai sairaskohtauksen sattuessa. Työnantajalla on velvoite kouluttaa riittävästi ensiaputaitoisia suhteutettuna työntekijöiden määrään.

 • HätäEnsiApu 4 -koulutus sisältää hätäensiavun perusteet ja antaa hyvän teoriapohjan jokaiselle kansalaiselle ja työntekijälle. Koulutukselle ei ole mitään lähtövaatimuksia.
 • EnsiApu 8 -koulutus sisältää HätäEnsiAvu 4 perusteiden lisäksi…
 • EnsiApu 16 -koulutus sisältää HätäEnsiAvu 4 perusteiden sekä EA8:n lisäksi…
 • EnsiApu2 16 -koulutus sisältää HätäEnsiAvu 4 perusteiden sekä EA16:n lisäksi…

(Sami kysyy: Täytä Miika lauseet loppuun)

 

KOULUTUS OSANA KANSALAISVELVOLLISUUTTA

Kaikilla kansalaisilla on auttamisvelvollisuus omien tietojensa ja taitojensa puitteissa (Tieliikennelaki: 57§, 58§, 60§, 61§ ja 101§). Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet ensiaputilanteissa toimimiseen. Hyväksytysti suoritetusta teoriaosuudesta saa todistuksen. Koulutusta voi täydentää käytännön harjoituksilla. Kun harjoitukset on hyväksytysti suoritettu, koulutettava saa Ensiapukortin (myöhemmin EA-kortti). Trekon EA-kortti toimii todistuksena suoritetusta ensiapukoulutuksesta.

 

KOULUTUKSEN TAVOITE

Jokainen voi auttaa ja parhaimmassa tilanteessa pelastaa toisen hengen. Koulutuksen tavoitteena on ennen kaikkea laskea auttajan kynnystä mennä tilanteeseen, jossa apua tarvitaan. Koulutus antaa teoriassa hyvät valmiudet toimia erilaisissa auttamistilanteissa. Trekon HätäEnsiApu 4 -koulutus toimii pohjana kaikille tuleville lisämoduuleille: EnsiApu 8, EnsiApu 16 ja EnsiApu2 16. Näin koulutuksissa ei ole turhia päällekkäisyyksiä, ja koulutukset ovat rakenteeltaan ja terminologialtaan yhdenmukaisia.

Koulutuksen sisältö noudattaa Käypähoito-ohjeen suosituksia. Koulutus tulee uusia kolmen vuoden välein ja on kerrattavissa koko tämän ajan. Koulutus on henkilökohtainen, eli jokaisen koulutuksen suorittajan tulee kirjautua järjestelmään omalla tunnuksellaan. Lue lisää Ohjeita-sivulta.

(Miika miettii: TÄHÄN VARMAAN JOTAIN LISÄÄ???)

 

KOULUTUKSEN KESTO

HätäEnsiApu 4 -koulutuksen sisältö vastaa neljän tunnin hätäensiavun teoriaosuutta. Kävijän aktiivisuudesta riippuen koulutuksen suorittaminen kestää 0,5-2 tuntia. Koulutuksessa on suorittajan aktiivisuutta vaativia kohtia.

(Sami kysyy: Tartteeko tässä olla kokonaisläpimenoaika-arvausta – tai tätä kappaletta ollenkaan?)

 

LÄPÄISYEHDOT

Nykymuotoisessa koulutuksessa ei ole lopputenttiä, vaan asiakkaan oppimista seurataan jo koulutuksen edetessä oppijaksoissa tapahtuvilla kyselyillä. Trekon HätäEnsiapu 4 -koulutus sisältää neljä oppijaksoa. Oppijaksot on suoritettava järjestelmän määrittämässä järjestyksessä. Jokaisen oppijakson päätteeksi on kysely, joka pitää läpäistä järjestelmään määritetyllä tasolla. Kyselyjen uusintayrityksiä ei ole rajoitettu eikä niistä veloiteta lisää.

 

OSALLISTUMISMAKSU

Koulutuksen hinta määritellään verkkokaupassa. Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön, todistuksen sekä Treko EA-kortin postimaksuineen. Kurssin suoritusdokumentit toimitetaan hyväksytyn koulutuksen jälkeen.

 

KELAKORVAUS

EnsiApu 8-, EnsiApu 16- ja EnsiApu2 16 -koulutuksista on haettavissa Kelalta korvausta. Kelan sivuilta saat lisätietoa.

KOULUTUSTEN AIHEET

HätäEnsiApu 4 -koulutuksessa opiskellaan ensiavun teoriatiedot. Se on täysin verkkomuotoinen koulutus. Sama teoriakoulutus toimii perustana kaikille allaoleville ensiapukoulutuksille. Isompiin koulutussisältöihin liittyy teorian lisäksi myös lähiopetus. Lähiopetuksen  järjestää Treko Oy.

 

HätäEnsiApu 4

Koulutus suoritetaan täysin verkkokoulutuksena.

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Toiminta onnettomuus tilanteessa
 • Tajuttoman ensiapu
 • Elottoman ensiapu
 • Haavat ja niiden ensiapu

 

EnsiApu 8

Osa koulutuksesta suoritetaan verkkokoulutuksena ja osa lähiopetuksena.

 • HätäEnsiApu 4 -verkkokoulutusosuus
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Lähiopetus Xh

 

EnsiApu 16

Osa koulutuksesta suoritetaan verkkokoulutuksena ja osa lähiopetuksena.

 • EnsiApu 8 -verkkokoulutusosuus
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
 • Lähiopetus Yh

 

EnsiApu 2 16

Osa koulutuksesta suoritetaan verkkokoulutuksena ja osa lähiopetuksena.

 • HätäEnsiApu 4 -verkkokoulutus
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
 • Lähiopetus Zh