Verottajan linjaus työnantajan koulutusvähennyksestä

Trinnon verkkokoulutukset toteuttavat koulutusvähennyksen edellytykset, koska:
↪ Koulutukset ovat vuorovaikutteista
↪ Suorittaja aktivoidaan etenemään koulutuksessa
↪ Suorittajan oppimistaan seurataan

Alle on kerätty verottajan sivuilta koulutusvähennyksen pääpiirteet. Sivun alareunassa on linkki verottajan sivulähteeseen, josta suosittelemme tarkistamaan kaikki tarvittavat tiedot! Tiedot on kerätty elokuussa 2017.

Elinkeinoelämän Keskusliiton sivuilta löytyy lisätietoa koulutussuunnitelman laatimisesta.

MITÄ KOULUTUSVÄHENNYS ON:

 • Koulutusvähennys on elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavan työnantajan verotuksessa tehtävä laskennallinen lisävähennys
  • Laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista
  • Enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden
  • Vähimmäismäärä on 1 koulutuspäivä työntekijää kohti eli 6 tuntia koulutusta
   • Koulutuksen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään 1 tunti eli 60 minuuttia
   • 6 tunnin koulutus voi kuitenkin jakautua useammalle päivälle, kunhan kukin koulutusjakso kestää vähintään 60 minuuttia

KOULUTUSVÄHENNYKSEN EDELLYTYKSET:

 • Työantajan on laadittava koulutussuunnitelma
  • Koulutussuunnitelma on yleinen kuvaus tulevista koulutuksista
 • Työntekijä ei ole saanut julkista palkkatukea ko. verovuonna
 • Työantaja maksaa koulutuksen ajalta työntekijälle palkkaa
 • Koulutusta ei suoriteta loma- tai vapaa-ajalla
 • Työantajan on raportoitava kirjallisesti koulutussuunnitelman toteutumisesta
  • Raportista on käytävä esiin:
   • Koulutussuunnitelman toteutuminen työntekijäkohtaisesti sekä koulutusvähennyksen edellytysten täyttyminen
   • Mihin koulutussuunnitelman kohtaan vähennyksen perusteena oleva koulutus sisältyy
   • Perustiedot (esimerkiksi koulutuksen sisältö)
   • Koulutuksen kesto

MISTÄ KOULUTUSVÄHENNYSTÄ SAA:

 • Työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista
  • Myös ulkopuolisen järjestämä kurssimuotoinen koulutus, jonka kustannuksista vastaa työnantaja
 • Perustuttava edellä mainittuun koulutussuunnitelmaan
 • Liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin sen hetkisen työnantajan palveluksessa
 • Voi olla esimerkiksi työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta. Koulutuksen tarkoituksena voi olla myös, että työntekijä suorittaa lakisääteisen luvan tai todistuksen, jota hän tarvitsee työssään

KOULUTUKSEN VAATIMUKSET:

 • Oltava ohjattua ja valvottua
 • Koulutukseen käytetty aika on voitava todentaa
 • Voidaan toteuttaa myös verkko-koulutuksena, jos siihen käytetty aika voidaan todentaa ja koulutuksella on vastuullinen vetäjä, joka valvoo osallistujan suoritusta

Trinno Oy pidättää oikeudet muutoksiin sekä oikeellisuuteen! Suosittelemme tarkistamaan tiedot vero.fi -sivuilta. Sivuilta löytyy myös verottajan esimerkkitapauksia sekä ohjeita vähennyksen laskemiseen.